ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 999
ผู้ร้อง นายบุญส่ง สุวรรณ
เรื่อง ขอรถโมบายรับผู้ไปร่วมงานศพ
ข้อความ ขอรถโมบายเพื่อรับคนที่ไปร่วมงานศพตุ๊ป้อวัดแม่ร่องน้อย ณ. สุสานบ้านชัยสถานในวันอาทิตย์ ที่ 11 ก.ค. 64
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
วันที่ร้องขอ 07 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
999 กรกช ทาเกิด รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 08 ก.ค. 2564
999 กรกช ทาเกิด ดำเนินการเรียบร้อย 13 ก.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)