ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 998
ผู้ร้อง นายบุญส่ง สุวรรณ
เรื่อง ขอรถกระเช้าเพื่อยกยอดปราสาท
ข้อความ ขอรถกระเช้าเพื่อยกยอดปราสาท ศพตุีป้อวัดแม่ร่องน้อยในวันพุธที่ 7 ก.ค 64 เวลา 15.00 น.
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 07 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
998 กองช่าง ดำเนินการเรียบร้อย 08 ก.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)