ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 997
ผู้ร้อง นายกัลยานวัฒน์ อุตตะรี
เรื่อง ถนนทรุดตัว ดินยุบ
ข้อความ ด้วยทางเทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้ดำเนินการวางท่อและถมดิน ถนนเส้นหลังโรงเรียนวิทยาคม เพื่อใช้สัญจรมาระยะหนึ่ง ตอนนี้บางจุดดินยุบตัว จึงขอความอนุเคราะห์เทศบาลได้ออกไปสำรวจ และอนุเคราะห์ถมดินในส่วนที่ยุบไป เพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถ ใช้ถนน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 06 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)