ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 996
ผู้ร้อง ว่าที่ร้อยตรีสนั่น พันุธ์ุุอุโมงค์
เรื่อง ขอทางเทศบาลจัดทำป้ายและช่วยเก็บขยะ
ข้อความ มีการทิ้งขยะเรี่ยราดส่งกลิ่นเหม็นจำนวนมากจึงขอทางเทศบาลช่วยเหลือดังต่อไปนี้ 1 .ขอจัดทำป้าย ห้ามทิ้งขยะบริเวณนี่ 2 . ขอไปช่วยเก็บขยะที่มีทั้งถุงตราเทศบาลและขยะอื่น ๆ เพื่อให้บริเวณนั้นสะอาดปราศจากเชื้อโรคและไม่ส่งกลิ่นเหม็นในซอยอุโมงค์ 19 ห่างจากปากซอยไป 10 เมตร
ประเภทการร้องขอ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข
วันที่ร้องขอ 06 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
996 กลิ่นเหม็นจากขยะ กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการเรียบร้อย 28 ก.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)