ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 995
ผู้ร้อง นายฉลองชัย ปันเจริญ
เรื่อง ขอช่อมไฟฟ้าไฟกิ่ง
ข้อความ ขอช่อมไฟกิ่งสายโรงขนมปังสุดสาย จุดช่อมหน้าสวนนายฉลองชัย ปันเจริญ
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 06 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)