ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 993
ผู้ร้อง นายดาวรุ่ง กันทะอุโมงค์
เรื่อง สะพานข้ามลำน้ำในชุมชนชำรุด
ข้อความ เรียนผู้บริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบ เนื่องด้วยสะพานข้ามลำน้ำในชุมชนได้ชำรุดลงไม่มีความปลอดภัยแก่ผู้เดินบนสะพาน จึงขอความอนุเคราะห์จากทางเทศบาลช่วยมาซ่อมแซมสะพาน ที่บริเวณ ม.7 เชตวันหนองหมู
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 05 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)