ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 992
ผู้ร้อง นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน
เรื่อง ซ่อมแซมไฟกิ่ง
ข้อความ ขอความอนุเคราะหฺซ่อมแซมไฟกิ่ง บริเวณซอย 7 ถ.ป่าเห็ว-ริมปิง ไฟกิ่งชำรุดจำนวน 1 จุด ไม่ปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมา
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 05 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)