ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 990
ผู้ร้อง นายอินสม สุกันทา
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูน
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์รถรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูน ในวันที่ 6 ก.ค 64 เวลา 8.00น. ผู้ป่วย ชื่อนายสุรพงษ์ สุกันทา
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 05 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
990 นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย ดำเนินการเรียบร้อย 06 ก.ค. 2564
990 นายเจษฎา จิตธรรม ดำเนินการเรียบร้อย 07 ก.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)