ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 989
ผู้ร้อง นายสมิงจิรวงศ์ ณ เชียงใหม่
เรื่อง ขอวางท่อในลำเหมืองสาธารณะ
ข้อความ ขอเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลจัดวางท่อในลำเหมืองสาธารณะเพื่อไม่ให้ดินจากพื้นที่ดินทรุดเข้าในลำเหมืองเนื่องจากเทศบาลมีการขุดลำเหมืองก่อนหน้านี้แล้ว
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 02 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)