ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 988
ผู้ร้อง นางปาลิตา วงค์สุวรรณ
เรื่อง ขอรถน้ำเพื่อไปฉีดล้างองค์การตลาดป่าเห็ว
ข้อความ เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงโรคโควิดระบาดแพร่เชื้อ ดังนั้นทางองค์การตลาดป่าเห็วจึงขอความอนุเคราะห์จากทางเทศบาลช่วยนำรถฉีดน้ำ เพื่อไปทำความสะอาดพื้นตลาดขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยสาขาลำพูน ในวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 ช่วงเวลา 09.30 น. - 10.30 น. เพื่อจะได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการในการเก็บสินค้าและช่วยกันทำความสะอาด
ประเภทการร้องขอ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 02 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
988 นายเชาว์ ตาใจ ดำเนินการเรียบร้อย 06 ก.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)