ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 987
ผู้ร้อง นายธีราศักดิ์ ถาวร
เรื่อง เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียในชุมชน และน้ำท่วม
ข้อความ ต้องการรถแมคโครเพื่อนำมาขุดลอกคูคลอง เป็นจำนวน 2 วัน ตั้งแต่ศาลา SML หมู่2 บ้านกอม่วง จนถึงปากทางบ้านกอม่วง ซอย22 วันเวลาขึ้นกับการพิจารณาของกองที่รับผิดชอบ ระยะทางที่่ทำการขุดลอกประมาณ 200 เมตร
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 01 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
987 เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียเเละน้ำท่วมในชุมชน ต้องการรถเเ นายนิคม แก้วกองเครือ ดำเนินการเรียบร้อย 13 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)