ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 986
ผู้ร้อง นายบุญยิ่ง อุตเจริญ
เรื่อง ขอซ่อมแซมถนนลูกรัง
ข้อความ ขอซ่อมแซมถนนลูกรังหรือหินคลุกจากโรงน้ำตาลถึงสวนอาจารย์วราพร (หนองป่าเพ่ง) เนื่องจากอาจเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรผ่านถนนไป-มา บริเวณทางบ้านนางศรีเพ็ญ ปาระโมงค์
ประเภทการร้องขอ ด้านสาธารณภัย
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 30 มิ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)