ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 984
ผู้ร้อง ส.อ สวน ขัดนาค
เรื่อง ขอซ่อมไฟกิ่ง และตัดแต่งกิ่งไม้
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่งหลังโรงสีข้าวประสิทธิ์ชัย และตัดแต่งกิ่งต้นไม้เนื้องจากโน้มคลุมถนน ทำให้บดบังทัศนวิสัย
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 29 มิ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)