ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 983
ผู้ร้อง นายธนภัทร กันยา
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กำจัดวัชพืชลำน้ำปิงห่าง
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลอุโมงค์ให้การสนับสนุนรถแม็คโครเพื่อช่วยกำจัดวัชพืช ที่ลำน้ำปิงห่าง หมู่ 7 9 10 ในเดือนกรกฏาคม 2564 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลอุโมงค์ด้วยดีเช่นเคย
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 29 มิ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
983 สนับสนุนรถเเบคโฮ กำจัดผักตบชวา ลำน้ำปิงห่าง ม.7-9- นายนิคม แก้วกองเครือ ดำเนินการเรียบร้อย 13 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)