ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 981
ผู้ร้อง นายโอวาท พัฒนกรกูล
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนโคมไฟกิ่ง
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนโคมไฟกิ่งเนื่องจากชำรุดมาเป็นเวลานาน บริเวณถนนสายริมน้้ำกวง
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 28 มิ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)