ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 980
ผู้ร้อง สท.บุญเลิศ ศรีวิชัย
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ ซอย 18 บ้านชัยสถาน เนื่องจากเป็นอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมา
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 28 มิ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)