ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 977
ผู้ร้อง นายเกรียงศักดิ์ ลิ้มดิสพร
เรื่อง ขอซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบและดำเนินการซ่อมบำรุง โดยไฟกิ่งดับตั้งแต่สามแยกหลังวัดป่าเส้าตลอดสายมาหลายวัน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 24 มิ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)