ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 974
ผู้ร้อง นายนิพนธ์ สมบูรณ์ชัย
เรื่อง ขอความช่วยเหลือเรื่องไฟกริ่งเสีย
ข้อความ ไฟกริ่งเสีย 3 แยก ร้านมารวยเสียมา 2 วันแล้วสามแยกอันตรายมากและอีกอย่างหนึ่งมันมีด
ประเภทการร้องขอ ด้านสาธารณภัย
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 23 มิ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)