ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 973
ผู้ร้อง นางสุวิชญา ทาใจ
เรื่อง ไฟกิ่งเสีย
ข้อความ ช่อมไฟกิ่งหน้าบ้านนางอัมพร สูติวงค์ หมู่ 4 นางมาลี เมืองใหว
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 22 มิ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)