ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 972
ผู้ร้อง นางวิลาวัลย์ บุญยะวงศ์
เรื่อง ขออนุเคราะห์รถโมบาย
ข้อความ ขออนุเคราะห์รถโมบายรับคนที่จะเดินทางไปงานศพที่ป่าช้าป่าเส้ากลับบ้านงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 64 งานศพแม่บัวเรียว บุญยะวงศ์ อายุ90ปี จึงเรียนมาเพื่อขอรถรับคนกลับจากป่าช้าบ้านป่าเส้า
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
วันที่ร้องขอ 22 มิ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
972 ขออนุเคระห์รถโมบาย รับส่งผู้ร่วมงานฯ กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการเรียบร้อย 27 ก.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)