ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 970
ผู้ร้อง นายธนภัส กันยา
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งสน
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งสนอยู่บริเวณถนนทิศใต้สนามกีฬาป่าเส้า เนื่องจากเวลาลมพัดกิ่งจะโน้มพาดสายไฟฟ้าเป็นอันตรายอย่างมากแก่ประชาชนที่สัญจรผ่าน มีต้นสนทั้งหมด10ต้น
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 21 มิ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)