ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 3
ผู้ร้อง นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน
เรื่อง ขอให้ขนย้ายกองดินในสนามฟุตบอล หมู่ 5
ข้อความ ด้วยได้รับเรื่องร้องขอจากชาวบ้าน บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 5 ว่ามีกองดินที่เทศบาลได้ขนย้ายมาจากที่อื่น แล้วนำมากองไว้ในสนามฟุตบอล หมู่ 5 จำนวน 2 กอง ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรค กีดขวางในการออกกำลังกายเล่นฟุตบอล จึงขอให้เทศบาลได้ขนย้ายกองดินดังกล่าวออกจากสนามฟุตบอลด้วย
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 30 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)