ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 2
ผู้ร้อง นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน
เรื่อง ขอตัดแต่งกิ่งไม้ ซอย 24 ติดรั้วสำนักงานเทศบาลตำบ
ข้อความ ด้วยรับเรื่องร้องขอจากชาวบ้าน บ้านป่าเห็ว หมู่ 5 ว่า ต้นไม้ใหญ่(ดอกแก) บริเวณติดรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อบ้านเรือน ทรัพย์สิน บริเวณข้างเคียง จึงร้องขอให้เทศบาลได้ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ในบริเวณดังกล่าวด้วย
ประเภทการร้องขอ ด้านสาธารณภัย
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 30 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)