ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1890
ผู้ร้อง นายพิเชฐ ณ ลำปาง
เรื่อง แจ้งเรื่องผู้ทิ้งขยะไม่เป็นที่
ข้อความ ขอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ มีผู้บุกรุกทิ้งขยะในพื้นที่ส่วนบุกคน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข
วันที่ร้องขอ 30 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)