ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1889
ผู้ร้อง สท.บุญส่ง สุวรรณ
เรื่อง ขอซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ ขอซ่อมไฟกิ่งตามแผนที่ที่ได้วาดมาให้
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 29 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1889 ซ่อมไฟกิ่ง นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 30 พ.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)