ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1725
ผู้ร้อง สท.ดาวรุ่ง กันทะอุโมงค์
เรื่อง ขอเจ้าหน้าที่ซ่อมฝาท่อระบายน้ำ
ข้อความ ขอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยมาตรวจสอบ และซ่อมฝาท่อระบายน้ำชำรุด เป็นระยะบริเวณที่ยาว บริเวณหน้าบ้านที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน เชตวันหนองหมู ม.7 เพราะเกรงเกิดิันตรายแก่เด็กนักเรียนที่เดินทางผ่าน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 24 พ.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)