ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1355
ผู้ร้อง นายฉลอง จายอุโมงค์
เรื่อง ขอรถรับแม่ไปโรงพยาบาลลำพูน
ข้อความ ขอรถรับแม่ไปโรงพยาบาลลำพูน ในวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.บ้านเลขที่ 72 ม.6 บ้านป่าลาน
ประเภทการร้องขอ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 12 ม.ค. 2565

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)