ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1354
ผู้ร้อง นายมนตรี ขันศรี
เรื่อง ขออนุเคราะห์รถกระเช้า
ข้อความ ได้รับการประสานจากเจ้าอาวาสวัดกอม่วง ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าของเทศฐาล เพื่อตัดต้นไม้บริเวณหน้าวัดกอม่วง ม.5 โดยมีผู้รับเหมาตัดจากทางวัดแล้ว แต่ต้องใช้รถกระเช้าในการขึ้น จึงขออนุเคราะห์ นำรถกระเช้าต้ดต้นไม้ จำนวน 1 ตัน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ของวันพฤหัสบดี ที่ 13 ม.ค.65 ช่วงเช้า ได้หรือไม่กรุณาโทรแจ้งด้วย
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 11 ม.ค. 2565

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)