ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1352
ผู้ร้อง นายสมิงจิรวงศ์ ณ เชียงใหม่
เรื่อง ถนนมีรอยร้าว
ข้อความ ถนนสายฮ่องกอก - ริมกวง ช่วงหน้าบ้านพ่อหลวงเรศ มีรอยร้าวขนาดใหญ่ยาว จึงขอให้เทศบาลซ่อมแซมเป็นการด่วน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 11 ม.ค. 2565

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)