ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1351
ผู้ร้อง นายสมิงจิรวงศ์ ณ เชียงใหม่
เรื่อง ขอซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ ไฟกิ่งเสีย บริเวณซอยข้างบ้านนายบุญ ศรีวิชัย ทางจะออกไปถนนซุปเปอร์ไฮย์เวย์
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 11 ม.ค. 2565

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)