ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1350
ผู้ร้อง นายสมิงจิรวงศ์ ณ เชียงใหม่
เรื่อง ติดตั้งลำโพงเสียงตามสาย
ข้อความ ติดตั้งลำโพงเสียงตามสายของเทศบาลเพิ่มบริเวณหน้าบ้านของนายพงษ์สุวรรณ ม.3 เนื่องจากทางเทศบาลได้ต่อสายลำโพงกับลำโพงเสียงตามสายของหมู่บ้าน (ม.3) แต่ปัจจุบัน ทางหมู่บ้านได้ต่อสายลำโพงเป็นเสียงตามสายของหมู่บ้าน ชึ่งลำโพงนั้นเป็นของหมู่บ้าน แต่ของเทศบาลมีแต่สายไม่มีลำโพง จึงขอเพิ่มลำโพง 1 ตัว ส่วนปัจจุบันเสียงตามของเทศบาลยังไม่สามารถใช้การได้ หลายจุด
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 11 ม.ค. 2565

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)