ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1349
ผู้ร้อง นางทองเปา ทิพย์ลือ
เรื่อง ขออนุเคราะห์ตัดต้นไม้
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นหมาก บ้านชัยสถาน ม.10 เนื่องจากต้นไม้พาดสายไฟ กลัวเกิดอัยตราย และไฟซ๊อตได้ ( ติดบ้านประธานกุย)
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 10 ม.ค. 2565

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)