ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1348
ผู้ร้อง นายอภิชาติ อุปคำ
เรื่อง เสียงตามสาย (สายขาด)
ข้อความ เสียงตามสายสายขาด ซอย 13 ซอยก๋วยเตี๋ยวโกเสียง หน้าบ้านอ้ายโท (ม.5)
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 10 ม.ค. 2565

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1348 เสียงตามสายขาด ซอย 13 นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 12 ม.ค. 2565

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)