ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1347
ผู้ร้อง นางจันทรดี อินตาใจ
เรื่อง ขอซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ แจ้งไฟกิ่งเสีย 1 จุด ซอยหน้าบ้านอดีตเลขาโจ ข้าง ดรงปุ๋ย บ้าน ป้าหน้อย นางจันทร์ดี อินตาใจ
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 07 ม.ค. 2565

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1347 ขอซ่อมไฟกิ่ง นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 12 ม.ค. 2565

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)