ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1345
ผู้ร้อง ว่าที่ ร.ต.ภุชงค์ สิริปฐมรัตนกุล
เรื่อง ขอซ่อมป้าย และ ไฟสัญญาณ
ข้อความ 1) ป้ายบอกทางซอย 46 หลุดตกไม่มีป้ายเตือนเหลือแต่เสา 2)ไฟกระพริบฉุกเฉิน ไฟสัญญาณเมื่อก่อนเคยมีติดหน้าญอย 46 ตอนนี้หายไปไหนไม่รู้ อันตรายมากๆ เป็นทางแยก กลางคืนมืดมาก รถขับเร็ว ขอความอนุเคราะห์ช่วยดำเนินการครับ
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 07 ม.ค. 2565

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)