ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1344
ผู้ร้อง นางรัตนา พุทธปวน
เรื่อง ขอขุดลอกลำเหมือง
ข้อความ ขอขุดลอกลำเหมืองตั้่งแต่หน้าบ้าน นางกาญจนา ตาโมงค์ ถึง จุดแดนเขตติดต่อ ม. 9 สารภี ลำเหมือง มีปัญหาน้ำไม่สามารถไหลผ่าน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 07 ม.ค. 2565

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)