ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1343
ผู้ร้อง นายดาวรุ่ง กันทะอุโมงค์
เรื่อง ขอสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
ข้อความ ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาประเภท ฟุตซอล ตระกร้อ ฟุตบอล ของชุมชน หมู่ 7 ต.อุโมงค์ จ.ลำพุน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา
วันที่ร้องขอ 07 ม.ค. 2565

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)