ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1342
ผู้ร้อง นางสาวพัชรรักษ์ ใจคำปิง
เรื่อง ขอซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ ต้องการไฟกิ่งบริเวณถนนเข้าซอย และ บริเวณหน้าบ้าน ป่าลาน หมุ่ 6 ซอย 2 ไปสักประมาณ 1 กิโลเมตร ให้เจอ 3 แยก (ผ่านหน้าบ้านที่กำลังส้ราง 3-4 หลัง) จะติดบริเวณปากซอย - และในซอย
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 07 ม.ค. 2565

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1342 ต้องการไฟกิ่ง บริเวณถนนเข้าซอย เเละบริเวณหน้าบ้าน นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ไม่สามารถดำเนินการได้ แจ้งเจ้าของเรื่องทราบ 12 ม.ค. 2565

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)