ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1341
ผู้ร้อง นายมนตรี ขันศรี
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
ข้อความ ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ประเภทฟุตบอลและตาข่ายประตูฟุตซอล1 ชุด ของชุมชน หมู่ 1 บ้านอุโมงค์
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา
วันที่ร้องขอ 07 ม.ค. 2565

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)