ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1340
ผู้ร้อง นายฉลอง จายอุโมงค์
เรื่อง ขอรถรับส่งยายกลับบ้าน
ข้อความ ขอรถรับส่งยายกลับบ้านจากรักษาที่ รพ.ลำพูน โรงพยาบาลจะโทรมาถ้าถึงเวลาออก ขอขอบคุณ
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 29 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1340 รับผู้ป่วยกลับบ้านป่าลาน ม.6 นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย ดำเนินการเรียบร้อย 30 ธ.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)