ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1339
ผู้ร้อง นายประสิทธิ เพ็งกาศ
เรื่อง ขอรถน้ำล้างอาคารอเนกประสงค์หมู่ 1
ข้อความ ขอรถน้ำล้างอาคารเอนกประสงค์ หน้าวัดอุโมงค์หมุ่ 1 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 29 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1339 ขอรถน้ำล้างอาคารเอนกประสงค์ ม.1 นายเชาว์ ตาใจ ดำเนินการเรียบร้อย 30 ธ.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)