ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1338
ผู้ร้อง นางนงคราญ โกนสัก
เรื่อง ขอรถฉุกเฉิน รับผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูน
ข้อความ ขอรถฉุกเฉินเทศบาลตำบลอุโมงค์ ไปรับแม่ที่บ้าน เพื่อจะได้นำแม่ไปโรงพยาบาลลำพูน หมอนัด ไม่สามารถพาไปเองได้ บ้านเลขที่ 57 หมู่ 3 ตำบลต้นธง ในวันที่ 4 มกราคม 2564 ( ไป-กลับ)
ประเภทการร้องขอ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 28 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1338 รับผู้ป่วยติดเตียงส่งรพ.ลำพูน นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย ดำเนินการเรียบร้อย 04 ม.ค. 2565

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)