ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1337
ผู้ร้อง นางสาวปาลิดา วงค์สุวรรณ
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถน้ำ
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์รถน้ำ เพื่อใช้ทดลองการรั่วชึมของดาดฟ้า เนื่องจากช่างได้ดำเนินการซ่อมมาเบื้องต้น ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ องค์การตลาด สาขาลำพูน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 28 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1337 ขอสนับสนุนรถน้ำทดลองการรั่งซึมขอดาดฟ้าที่ อตก นายเชาว์ ตาใจ ดำเนินการเรียบร้อย 30 ธ.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)