ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1334
ผู้ร้อง นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน
เรื่อง ซ่อมแซมหลอดไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ สนามฟุตบอล บ้านป่าเห็ว
ข้อความ ขอซ่อมแซมหลอดไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ สนามฟุตบอล บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด เนื่องจากมีประชาช เยาวชน มาใช้สนามออกกำลังกายจำนวนมากในตอนเย็น
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 28 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)