ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1332
ผู้ร้อง นางเจิมขวัญ จันทเต็น
เรื่อง ขอรถ รับ-ส่ง ไปโรงพยาบาล
ข้อความ ขอรถไปโรงพยาบาลลำพูน หมอนัด เวลา 09.00 น.บ้านฮ่องกอก ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564
ประเภทการร้องขอ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 27 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1332 นำผู้ป่วยตามแพทย์นัดบ้านฮ่องกอก ม.4 ส่งรพ.ลำพูน นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย ดำเนินการเรียบร้อย 29 ธ.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)