ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1331
ผู้ร้อง นางสาววัทนีย์ อุดอุโมงค์
เรื่อง ขอรถประชาสัมพันธ์เพื่อนำขบวนศพ
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์รถประชาสัมพันธ์ อเพื่อนำขบวนงานศพ พ่อเมืองดี อุดอุโมงค์ ในวีนที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. จากศาลาบำเพ็ญบุญข้างวัดเชตวันหนองหมู ไปยังสุสานบ้านเชตวันหนองหมู
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 27 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)