ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1330
ผู้ร้อง นายพัฒน์ ปันแก้ว
เรื่อง ขอซ่อมไฟกิ่งเสีย 1 จุด
ข้อความ ขอซ่อมไฟกิ่งเสีย 1 จุด (ด่วนเพราะเป็นที่จิดรถงานศพ) จุดสามแยกศาลากลางบ้านป่าเส้ามุมตะวันออกบ้าน อ.ธาฏี
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 27 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1330 ซ่อมไฟกิ่งเสีย 1 จุด สามเเยกศาลกลางบ้านป่าเส้า นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 12 ม.ค. 2565

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)