ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1329
ผู้ร้อง ทัศนีย์ ปากองวัน
เรื่อง ขออนุเคราะห์รถแห่นำศพ/ขออพปร.รักษาความปลอดภัย/ขอรถ
ข้อความ 1.ขออนุเคราะห์รถแห่นำศพไปสุสานป่าเส้า วันที่ 28 ธันวาคม 2564 2.ขอความอนุเคราะห์ อพปร.อำนวยความสะดวกวันเผา วันที่ 28 ธันวาคม 2564 3.ขอรถทาทา รับคนกลับจากป่าช้า เวลา 13.00 น. วันที่ 28 ธันวาคม 2564
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 27 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1329 ขอ อปพร.งานขาวดำบ้านป่าเส้า นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย ดำเนินการเรียบร้อย 29 ธ.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)