ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1328
ผู้ร้อง นางสาวศรีวัย แก้วยะ
เรื่อง ขอรถรับส่งไปโรงพยาบาล
ข้อความ ขอรถรับส่งผู้ป่วย นางพรทิพย์ แซ่พัว ไป รพ.ลำพูน ในวันที่ 27 ธ.ค.64 เวลา 08.00 น.
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 23 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1328 รับส่งผู้ป่วยแพทย์นัด บ้านไร่ ม.8 นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย ดำเนินการเรียบร้อย 29 ธ.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)