ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1326
ผู้ร้อง นางสาววันทนีย์ อุดอุโมงค์
เรื่อง ขอรถรับ-ส่งผู้ป่วย
ข้อความ ขอรถรัข-ส่งผู้ป่วย ไปล้างแผลที่โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ ตั้งแต่วันที่ 21-24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 20 ธ.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)